RAM2 FAMILJEN BILDFAMILJEJKONSTELALTION
(Själarnas möte)
21 FEBRUARI

FÖRELÄSNING MED BILD
BIOLOGIKA - NYMEDICIN
(sjukdom utan rädsla)

23 FEBRUARI

RAM2 ADHD BILD
NPF - PRAKTIK (ÅLAND)
26/2 eller 3/4

RAM2 ADHD BILD
NPF-SKOLCOACH
15-16 APRIL

____________________________________________________________________________________________________

KURSKOD: STRESS1D-S 

KURSBENÄMNING: STRESSHANTERING PÅ DJUPET

UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå

UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska

BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper behövs

HUVUDOMRÅDE: METAFYSISK HÄLSOLÄRA

____________________________________________________________________________________________________

KURSSCHEMA

DATUM: 2017-09-25

TID: 09.00 - 16.00

PLATS: Rådmansgatan 67

____________________________________________________________________________________________________

HANDLEDARE

Handledare under denna utbildning är 

____________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

Kursplan

Litteraturlista

Schema & Handledare

Boka samtalstid