FÖRELÄSNING MED BILD
BIOLOGIKA - NYMEDICIN
(sjukdom utan rädsla)

23 FEBRUARI

RAM2 ADHD BILD
NPF - PRAKTIK
ÅLAND

26/2 eller 3/4

RAM2 ADHD BILD
NPF-SKOLCOACH
STOCKHOLM (LÖR-SÖN)

15-16 APRIL

 npfakademi nytt 180124

_________________________________________________________________________________________________________________

NPF I PRAKTIKEN (Å) - KURSPLAN
_________________________________________________________________________________________________________________

KURSKOD: NPF-I PRAKTIKEN (Å) -1  UTBILDNINGSLÄNGD: 1 dag
UTBILDNINGSFORM: Helfart UTBILDNINGSTYP: Klassrum
UTBILDNINGSTID: 1dag UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå         
BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper     UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska
TIDER: 09.00 - 16.00  PRIS: 44€ per person
Datum: 26 februari eller 3 april
OBS! VAR BEREDD ATT ARBETA MED DIG SJÄLV!
 

__________________________________________________________________________________________________________________

UTBILDNINGSINNEHÅLL LITE TEORI OCH MYCKET PRAKTIK

- Självmevetenhet och professionell utveckling   
- Lyssnande kommunikation 
- Motiverande, aktiverande coaching - förändring     
Omvandla svårighet till styrkor 
- NPF - ett beteendeproblem till nytt förhållningssätt 
- Din unika förmåga - funktionsreglering 
Hemmasittande barn och deras realtion till skolan  

Vi går kort igenom begreppen ovan därefter anpassas dagen till deltagarnas önskemål!

___________________________________________________________________________________________________________________

TILLBAKA HANDLEDARE LITTERATUR  BOKA DIN PLATS