_____________________________________________________________________________________________________

KURSKOD: COALED8D-S 

KURSBENÄMNING: COACHANDE LEDARSKAP

UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå

UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska

BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper behövs

HUVUDOMRÅDE: Ledarskap och Coaching

____________________________________________________________________________________________________

SCHEMA

____________________________________________________________________________________________________

HANDLEDARE: Handledare för denna kurs är Georg Zsolnai

georg hötorg beskuren hemsida

 

____________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

Kursplan

Litteraturlista

Schema & Handledare