____________________________________________________________________________________________________

KURSKOD: COALED8D-S 

KURSBENÄMNING: COACHANDE LEDARSKAP

UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå

UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska

BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper behövs

HUVUDOMRÅDE: LEDARSKAP OCH COACHING

____________________________________________________________________________________________________

Kurserns mål

____________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

Kursplan

Litteraturlista

Schema & Handledare