__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

QUANT LEDARUTVECKLING & COACHNING 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kognitivt förhållningssätt i ledarskap sammanfattar ett antal grundläggande principer för att möta personer inom vården, företag och organisationer där man vill öka effekterna av samtal och förändringsarbete. Utgångspunkten är det kognitiva förhållningssättet där man arbetar efter hur en människas föreställningar påverkar hennes känslor och handlingar.

Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kunskap, praktisk träning och kompetens i ledarskap kopplad till organisationsutveckling. Utbildningen är användbar för alla som arbetar med grupp- och organisationsutveckling. Utbildningen fungerar också som fördjupning av kompetens samt personlig utveckling.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

KURSER OCH UTBILDNINGAR

Goal Mapping
Coachande Ledarskap                                                 
Hantera stress i en organisation

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

KURSPLAN

LITTERATUR

HANDLEDARE