Wednesday, January 22, 2020

 

 

 _____________________________________________________________________________________

NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSVARIATION (NPF)

_____________________________________________________________________________________

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ASD/Asperger syndrom, 
ADHD, Tourettes syndrom, OCD m.m

Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som funktionsvariation,
in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. KOGNITIV NPF-COACH är en ny yrkesgrupp som licensieras endast via MindMentor® AB i Stockholm. 
NPFCOACH® är en varumärkesskyddad yrkestitel.

Syftet med utbildningen är att du som KOGNITIV NPF-COACH skall kunna hjälpa eleven att få bättre livskvalitet och använda sitt 
funktionshinder till sin egen fördel. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov blir du diplomerad KOGNITIV NPF-COACH med möjlighet till certifiering. 

Utbildningens syfte är att berörd skolpersonal skall få möjlighet att använda motiverande, aktiverande coachning på ett effektiv, kraftfullt sätt. 

Utbildningens mål är att med hjälp av coachning som verktyg skall eleverna ha tillgång till motiverande, aktiverande coachsamtal som 
tydliggör elevens styrkor, sina färdigheter och agerar utifrån förbestämda mål.

Utbildningsupplägg: Utbildningar som du finner hos oss består av praktisk träning (80%) och teoreiska koppling (20%), som förtydligar 
och skapar större förståelse för det som sker i praktiken. Verktygen, modellerna är anpassade till skolans värld för att kunna ge 
professionell förhållningssätt och tillvägagång till elevarbeten. Upplägget på utbildningen är 2 dagar i månaden, som gör att varje deltagare 
kan praktisera sina färdigheter mellen utbildningstillfällen.

_____________________________________________________________________________________

UTBILDNINGAR

KOGNITIV NPF-COACH - STOCKHOLM

VÅRA NPF-COACHER OCH PEDAGOGER

BLANKETTER FÖR DELTAGARE

_____________________________________________________________________________________

 TILLBAKA     HANDLEDARE     LITTERATUR

 

npfparaply hemsida

 

 

 

KURSKOD: NPF-COACH-10  

BEHÖRIGHET: Inga förkunskaper

NIVÅ/FORM: Grund/Halvfart

LÄNGD: 2 terminer, 24 dgr 

SPRÅK: Svenska 

PRIS: 30.000 kr inkl. moms (25%)

LÄRARE: Georg Zsolnai & Lena Hacker

GÖR DIN ANMÄLAN HÄR

Vill du ta del av MindMentors nyhetsbrev? Vårt syfte med nyhetsbrev och utskick är att informera om vårt utbud. Dels om våra kostnadsfria seminarier och dels om våra utbildningar, kurser och det som är aktuellt hos oss. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra utskick/ nyhetsbrev. Vi kommer inte att ge dina uppgifter vidare till tredje part!