_______________________________________________________________________________________________________________

DIPLOMERAD KOGNITIV NPFCOACH

HUVUDOMRÅDE: Quantpsykologi och metafysisk hälsolära

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

KURSBENÄMNING: Diplomerad KOGNITIV NPFCOACH
KURSKOD: QPMH/NPCOA-7HS    UTBILDNINGSLÄNGD: 2 terminer
UTBILDNINGSFORM: Halvfart  UTBILDNINGSTYP: Klassrum
UTBILDNINGSTID: 12 helger  UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå         
BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper      UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska
STUDIPÅÄNG: 6-EQU  PRIS (privat): 36.250 kr inkl. moms (25%)
   PRIS (företag)36.250 kr exkl. moms (25%)

________________________________________________________________________________________________________

Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. KOGNITIV NPFCOACH® är en ny yrkesgrupp som licensieras endast via MindMentor® AB i Stockholm. NPFCOACH® är en varumärkesskyddad yrkestitel.

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ADHD, Tourettes syndrom, Asperger syndrom, OCD. 

Syftet är för en KOGNITIV NPFCOACH® att kunna hjälpa klienten till bättre livskvalitet samt hjälpa och motivera klienten att använda sitt funktionshinder som en tillgång. MindMentor erbjuder dig som vill arbeta som professionell KOGNITIV NPFCOACH®, vill komplettera dina kunskaper eller yrkesroll med KOGNITIV NPFCOACH®.

________________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

KURSPLAN LITTERATUR HANDLEDARE BOKA DIN PLATS

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive