HÄLSOLÄRA

PSYKISK HÄLSOLÄRA

 

________________________________________________________________________________________________________

PSYKISK HÄLSA OCH METAFYISK HÄLSOLÄRA

________________________________________________________________________________________________________

Psykisk hälsa är ett inre tillstånd av mentalt välbefinnande och studeras särskilt inom den så kallade positiva psykologin. Den amerikanska forskaren Corey L. M. Keyes uppställt tretton symtom på psykisk hälsa. De första två symtomen kallar han hedoni och de övriga positiv funktionalitet. Till frånvaron av psykisk störning hör hur man hanterar vardagen med dess problem, till exempel stress, livsförändringar, samt de förluster och lidanden som hör till ett vanligt liv.

 1. Positiv affekt - vid gott humör, lugn och full av liv.
 2. Upplevd lycka och nöjdhet - känner sig nöjd och tillfreds med livet.
 3. Självacceptans - har en positiv bild av sig själv, sitt förflutna och accepterar olika aspekter av självet.
 4. Social acceptans - har en positiv bild av andra samtidigt som personen accepterar olikheter och människors komplexitiet.
 5. Personlighetsutveckling - visar insikt i sin potential och utveckling och öppenhet inför utmaningar.
 6. Social aktualisation - anser att människor och samhället kan utvecklas positivt och växa.
 7. Mening med livet - har målsättningar som ger livet en mening.
 8. Social kontribution - anser sig ha något att tillföra samhället, och att vad man gör är av värde för andra.
 9. Behärskning av omgivningen - klarar av att behärska komplicerade miljöer och kan välja miljö som passar sina behov.
 10. Social koherens - intresserad av samhället eller omgivningen, och anser att samhället är meningsfullt och begripligt.
 11. Autonomi - är självgående med av samhället accepterade eller konventionella uppfattningar, och kan stå emot oönskat grupptryck.
 12. Goda mellanmänskliga relationer - har varma, tillitsfulla och tillfredsställande relationer, och har förmåga till initimitet och empati.
 13. Social integration - har en känsla av att vara en del av samhället, och att samhället är ett stöd.

Metafysisk hälsolära är kunskap om livet, beskriver människan som en helhet och bygger på ett holistiskt synsätt, det handlar om anatomi, biologi, näringslära, medicin och hygienMetafysiken är ingen vetenskap; där vetenskapen slutar börjar metafysiken.

_________________________________________________________________________________________________________

 

UTBILDNINGAR

Stresshantering på djupet
                                                 

________________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

KURSPLAN  LITTERATURLISTA  HANDLEDARE  BOKA DIN PLATS
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive