DIPLOMERAD QUANT LIVSKOMPETENSCOACH

HUVUDOMRÅDE: Quantpsykologi och metafysisk hälsolära

_________________________________________________________________________________________________________________ 

KURSBENÄMNING: Diplomerad Quant livskompetenscoach
KURSKOD: QPMH/LCOA-3HS   UTBILDNINGSLÄNGD: 2 terminer
UTBILDNINGSFORM: Halvfart UTBILDNINGSTYP: Klassrum
UTBILDNINGSTID: 12 helger UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå    
BEHÖRIGHETSKRAV: Ett medvetet liv UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska
STUDIEPÅÄNG: 6EQU PRIS (privat): 36.250 kr inkl. moms (25%)
  PRIS (företag): 36.250 kr exkl. moms (25%)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quant livskompetenscoachning eller medvetenhetsbaserad coachning är baserad på vetenskapliga principer från kvant fysikens värld. 
Utbildningen är grundläggande "medvetenbaserad livskompetens", en syntes av:

  • modern kvantfysik, västerländsk psykologi, buddhistisk visdom, ontologisk coaching, kvantpsykologi och kvantmedicin

Metoden är orsaksfokuserad och arbetar på fyra olika nivåer; mental, emotionell, fysisk och andlig.

Under utbildningen är det fokus på:

  • Dig som person och din egent utveckling, det är du som är verktyget!
  • Utvecklingen av dina färdigheter som person och coach
  • Quantum Livskompetens
  • Orsaks- och ontologisk coachning

Utbildningen är för dig som vill arbeta med dig själv och andra som profesionell coach.
Quant livskompetenscoach är en effektiv, kraftfull energi- och samtalsprocess, där du som coach bidrar till att skapa
djupgående förändringar och omvandlar begränsningar till verklig potential. 
Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning (Kholbs teorier). Utbildningen består av 80 % lärarledd praktisk träning och 20 % teori dessutom reflektion samt egen inlärning.
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MER INFORMATION

KURSPLAN  LITTERATURLISTA  HANDLEDARE  BOKA DIN PLATS
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive