FÖRELÄSNING MED BILD
BIOLOGIKA - NYMEDICIN
(sjukdom utan rädsla)

13 APRIL

RAM2 ADHD BILD
NPF - PRAKTIK
ÅLAND

3/4 fm eller em

RAM2 ADHD BILD
NPF-SKOLCOACH
STOCKHOLM (LÖR-SÖN)

15-16 APRIL

 npfakademi nytt 180124

_________________________________________________________________________________________________________________ 

KOGNITIV NPF-SKOLCOACH - KURSPLAN FÖR STOCKHOLM
_________________________________________________________________________________________________________________

KURSKOD: NPF-SKOLCOACH-7  UTBILDNINGSPLATS: STOCKHOLM
UTBILDNINGSFORM: Halvfart UTBILDNINGSTYP: Klassrum
UTBILDNINGSTID: 12 helger (lördag-söndag) UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå         
BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper     UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska
TIDER: 09.00 - 17.00  PRIS25.500 kr inkl. moms (25%) per termin
Early Bird tom 31/1-2019: första terminen är 15.000kr inkl. moms (25%)

Kursdatum T1: 02-03/3, 06-07/4, 04-05/5, 01-02/6, 29-30/6

Kursdatum T2: 10-11/8, 07-08/9, 05-06/10, 09-10/11, 07-08/12

__________________________________________________________________________________________________________________

KURSINNEHÅLL

UTBILDNINGSINNEHÅLL & PRAKTISK TRÄNING (75% PRAKTIK, 25 TEORI)

TERMIN 1 (6x2 dagar)
02-03/3 - Självmevetenhet och professionell utveckling   
06-07/4 - Kognitiv npf-skolcoaching och coachfundament  
04-05/5 - Lyssnande kommunikation 
01-02/6 Coachrelationer och mentalisering 
29-30/6 - Motiverande, aktiverande coaching - förändring     
10-11/8 Känslomedvetenhet, ACT - helt enkelt om psykisk hälsa
 
TERMIN 2 (6x2 dagar)
  07-08/9 - Barn med överlappande diagnoser 
05-06/10 Omvandla svårighet till styrkor 
09-10/11 - Det pedagogiska hantverket - beteendeförändring 
07-08/12 - NPF - ett beteendeproblem till nytt förhållningssätt 
  11-12/1 - Din unika förmåga - funktionsreglering 
  15-16/1 - Hemmasittande barn och deras relation till skolan  

Konceptet och sammanställningen är varumärkesskyddad.

___________________________________________________________________________________________________________________

TILLBAKA HANDLEDARE LITTERATUR  BOKA DIN PLATS