FÖRELÄSNING MED BILD
BIOLOGIKA - NYMEDICIN
(sjukdom utan rädsla)

13 APRIL

RAM2 ADHD BILD
NPF - PRAKTIK
ÅLAND

3/4 fm eller em

RAM2 ADHD BILD
NPF-SKOLCOACH
STOCKHOLM (LÖR-SÖN)

15-16 APRIL

 npfakademi nytt 180124

_________________________________________________________________________________________________________________

KOGNITIV NPF-SKOLCOACH (Å) - KURSPLAN
_________________________________________________________________________________________________________________

KURSKOD: NPF-SKOLCOACH-8  UTBILDNINGSPLATS: ÅLAND
UTBILDNINGSFORM: Halvfart UTBILDNINGSTYP: Klassrum
UTBILDNINGSLÄNGD: 2 terminer UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå         
BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper     UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska
TIDER: 09.00 - 17.00  PRIS: 2371€ per termin
Vid skriftlig anmälan den 26/2 och 3/4 erhåller deltagarna rabatt, då kurspriset är: 2112€ per person
Kursdatum T1: 15-16/4, 13-14/5, 17-18/6, 15-16/7, 05-06/8
Kursdatum T2: 02-03/9, 07-08/10, 04-05/11, 02-03/12, 06-07/1

__________________________________________________________________________________________________________

KURSINNEHÅLL

UTBILDNINGSINNEHÅLL & PRAKTISK TRÄNING (75% PRAKTIK, 25 TEORI)

TERMIN 1 (6x2 dagar)
15-16/4 - Självmedvetenhet och professionell utveckling   
13-14/5 - Kognitiv npf-skolcoaching och coachfundament  
17-18/6 - Lyssnande kommunikation 
15-16/7 Coachrelationer och mentalisering 
05-06/8 - Motiverande, aktiverande coaching - förändring     
02-03/9 Känslomedvetenhet, ACT - helt enkelt om psykisk hälsa
 
TERMIN 2 (6x2 dagar)
07-08/10 - Barn med överlappande diagnoser 
04-05/11 Omvandla svårighet till styrkor 
02-03/12 - Det pedagogiska hantverket - beteendeförändring 
  06-07/1 - NPF - ett beteendeproblem till nytt förhållningssättfunktionsreglering
  15-16/2 - Gruppcoachning av barn och ungdomar  
  14-15/3 - Hemmasittande barn och deras realtion till skolan  

Konceptet och sammanställningen är varumärkesskyddad.

___________________________________________________________________________________________________________________

TILLBAKA HANDLEDARE LITTERATUR  BOKA DIN PLATS