FÖRELÄSNING MED BILD
BIOLOGIKA - NYMEDICIN
(sjukdom utan rädsla)

23 FEBRUARI

RAM2 ADHD BILD
NPF - PRAKTIK
ÅLAND

26/2 eller 3/4

RAM2 ADHD BILD
NPF-SKOLCOACH
STOCKHOLM (LÖR-SÖN)

15-16 APRIL

 npfakademi nytt 180124

____________________________________________________________________________________________________________________________

NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSVARIATION (NPF)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ADHD, Asperger syndrom, Tourettes syndrom, OCD.

Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. 
KOGNITIV NPF-PEDAGOG är en ny yrkesgrupp som licensieras endast via MindMentor® AB i Stockholm. NPFCOACH® är en varumärkesskyddad yrkestitel.

Syftet med utbildningen är att du som KOGNITIV NPF-PEDAGOG skall kunna hjälpa eleven att få bättre livskvalitet och använda sitt funktionshinder till sin egen fördel. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov blir du diplomerad KOGNITIV NPF-PEDAGOG med möjlighet till certifiering. 

Utbildningens syfte är att berörd skolpersonal skall få möjlighet att använda motiverande, aktiverande coachning på ett effektiv, kraftfullt sätt. 

Utbildningens mål är att med hjälp av coachning som verktyg skall eleverna ha tillgång till motiverande, aktiverande coachsamtal som tydliggör elevens styrkor, sina färdigheter och agerar utifrån förbestämda mål.

Utbildningsupplägg: Utbildningar som du finner hos oss består av praktisk träning (80%) och teoreiska koppling (20%), som förtydligar och skapar större förståelse för det som sker i praktiken. Verktygen, modellerna är anpassade till skolans värld för att kunna ge professionell förhållningssätt och tillvägagång till elevarbeten.Upplägget på utbildningen är 2 dagar i månaden, som gör att varje deltagare kan praktisera sina färdigheter mellen utbildningstillfällen.

____________________________________________________________________________________________________________________________

UTBILDNINGAR

KOGNITIV NPF-SKOLPEDAGOG - STOCKHOLM
KOGNITIV NPF-SKOLPEDAGOG - ÅLAND
NPF I PRAKTIKEN - ÅLAND 
 
VÅRA NPF-COACHER OCH PEDAGOGER
BLANKETTER FÖR DELTAGARE

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakta oss om du önskar underlag för att upphandla en kommun- eller skolcpecifik utbildning!