npfparaply hemsida npfakademi nytt 180124

NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSVARIATION (NPF)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ASD/Asperger syndrom, 
ADHD, Tourettes syndrom, OCD m.m

Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som funktionsvariation,
in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. KOGNITIV NPF-COACH är en ny yrkesgrupp som licensieras endast via MindMentor® AB i Stockholm. 
NPFCOACH® är en varumärkesskyddad yrkestitel.

Syftet med utbildningen är att du som KOGNITIV NPF-COACH skall kunna hjälpa eleven att få bättre livskvalitet och använda sitt 
funktionshinder till sin egen fördel. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov blir du diplomerad KOGNITIV NPF-COACH med möjlighet till certifiering. 

Utbildningens syfte är att berörd skolpersonal skall få möjlighet att använda motiverande, aktiverande coachning på ett effektiv, kraftfullt sätt. 

Utbildningens mål är att med hjälp av coachning som verktyg skall eleverna ha tillgång till motiverande, aktiverande coachsamtal som 
tydliggör elevens styrkor, sina färdigheter och agerar utifrån förbestämda mål.

Utbildningsupplägg: Utbildningar som du finner hos oss består av praktisk träning (80%) och teoreiska koppling (20%), som förtydligar 
och skapar större förståelse för det som sker i praktiken. Verktygen, modellerna är anpassade till skolans värld för att kunna ge 
professionell förhållningssätt och tillvägagång till elevarbeten. Upplägget på utbildningen är 2 dagar i månaden, som gör att varje deltagare 
kan praktisera sina färdigheter mellen utbildningstillfällen.

_________________________________________________________________________________________________________________________

UTBILDNINGAR

KOGNITIV NPF-COACH/SKOLCOACH - STOCKHOLM
NPF I PRAKTIKEN (KVÄLLAR) - STOCKHOLM

KOGNITIV NPF-COACH/SKOLCOACH - ÅLAND

 

VÅRA NPF-COACHER OCH PEDAGOGER

BLANKETTER FÖR DELTAGARE

_________________________________________________________________________________________________________________________