motivera hemsida 

______________________________________________________________________________________

VAD ÄR BIOLOGIKA?

”Detta är inte bara ett nytt paradigm, det är också ett nytt medvetande.”

”Att upptäcka orsakerna och meningen med ’sjukdomar’ är en av de mest fantastiska och mest frestande sakerna att göra, eftersom vi kan få insikt i de lagar som styr oss människor!”

______________________________________________________________________________________

Välkommen till ett nytt lärAnde

NYMEDICIN (GNM) - BIOLOGIKA ORGANATLAS

 

 

Bio-logika Organatlas - vad är det?

Organatlas uppbyggnad

Vad är Organatlas betydelse?

Hur använder man boken Organatlas?

Grundläggande kunskaper om Organatlaset

De fem biologiska naturlagen

Vad är BIOLOGIKA - NYMEDICIN?

Varför får vi kroppsliga förändringar? Vad är orsaken, vad är syftet?

Skulle du finna det värdefullt att bli medveten om den naturliga orsaken till sjukdomar och den process vi går igenom på olika plan för att återupprätta balansen i kroppen?

Biologika handlar om ett paradigm skifte inom medicin, ett helt nytt sätt att se på våra sjukdomar och läkande.

 

Biologisk organatlas

   

Biologika Organatlas handlar om ett paradigm skifte inom medicin, ett helt nytt sätt att se på våra sjukdomar och läkande.

Boken är under översättning till svenska.  

     

 

____________________________________________________________________________________________________

TILLBAKA  BOKA DIN PLATS