motivera hemsida 

______________________________________________________________________________________

VEM VAR DR HAMMER?

Dr. Ryke Gerd Hamer - tysk läkare och forskare som genom sitt arbete totalt förändrat synsättet på sjukvård och hur sjukdomar uppstår, nämligen genom chocker, trauman och starka konflikter som i sin tur styr energiflödet i vår organism. Han kallar sin upptäckt för "Den Nya Medicinen" och har utvecklat fem lagar som han kallar för "järnlagar" beroende på att de är naturlagar solida som järn.

Vad är NYMEDICIN (GNM)?

Dr Hamers upptäckt