motivera hemsida 

______________________________________________________________________________________

DE 5 BIOLOGISKA NATURLAGAR

 1. Den första lagen är "Lagen om cancersjukdomarnas orsak" eller hur en sjukdom startas.
  Alla naturliga förändringar börjar med en emotionell konflikt.

 2. Den andra lagen är "Lagen om sjukdomarnas tvåfasighet" den kalla sjukdomsbefrämjande fasen och den varma läkningsfasen. 
  Alla naturliga förändringar består av två sessioner om det gäller att lösa konflikten, och inga återfall uppstår.

 3. Den tredje lagen är "Lagen om det ontogenetiska (individuell utveckling) system för tumörer och cancerliknande sjukdomar". 
  Hur varje organ relaterar till ett visst område i hjärnan. Alla naturliga förändringar, ”ontogenetiska” (individuell utveckling) från befruktning till död som grundar sig på groddblad centrerat system.

 4. Den fjärde lagen är "Lagen om det ontogenetiska systemet av mikrober (virus, bakterier och svamp)". 
  Mikroorganismernas (bakterier, virus) hjälpande uppgift i kroppen. Alla mikroorganismer, enligt groddblad centrerad system tar delaktigt i förändringar.

 5. Den femte lagen är "Kvintessensen, sättet att förstå alla sjukdomar utifrån arternas uppkomst". 
  Symtom och tillstånd som meningsfulla och intelligenta processer. Alla naturliga förändringar har betydelse, syfte och arrangemanget för en överlevnadsbiologi.
  I vår kropp händer ingenting av misstag, förändringen kan beräknas matematiskt.