FÖRELÄSNING MED BILD
BIOLOGIKA - NYMEDICIN
(sjukdom utan rädsla)

13 APRIL

RAM2 ADHD BILD
NPF - PRAKTIK
ÅLAND

3/4 fm eller em

RAM2 ADHD BILD
NPF-SKOLCOACH
STOCKHOLM (LÖR-SÖN)

15-16 APRIL

 

Välkommen till ett nytt lärAnde

NYMEDICIN (GNM) - BIOLOGIKA ORGANATLAS

 

Vad är NYMEDICIN (GNM)?

Dr Hamers upptäckt

Bio-logika Organatlas - vad är det?

Organatlas uppbyggnad

Vad är Organatlas betydelse?

Hur använder man boken Organatlas?

Grundläggande kunskaper om Organatlaset

De fem biologiska naturlagen

Vad är BIOLOGIKA - NYMEDICIN?

Varför får vi kroppsliga förändringar? Vad är orsaken, vad är syftet?

Skulle du finna det värdefullt att bli medveten om den naturliga orsaken till sjukdomar och den process vi går igenom på olika plan för att återupprätta balansen i kroppen?

Biologika handlar om ett paradigm skifte inom medicin, ett helt nytt sätt att se på våra sjukdomar och läkande.

 

Biologisk organatlas

image.png  

Biologika Organatlas handlar om ett paradigm skifte inom medicin, ett helt nytt sätt att se på våra sjukdomar och läkande.

Boken är under översättning till svenska.  

     

 De fem biologiska naturlagar

 1. Hur en sjukdom startas
  Alla naturliga förändringar börjar med en emotionell konflikt.

 2. De två faserna i en sjukdomsprocess
  Alla naturliga förändringar består av två sessioner om det gäller att lösa konflikten, och inga återfall uppstår.

 3. Hur varje organ relaterar till ett visst område i hjärnan.
  Alla naturliga förändringar, en ”ontogenetisk” (individuell utveckling) som grundar sig på groddblad centrerad system.

 4. Mikroorganismernas (bakterier, virus) hjälpande uppgift i kroppen. Alla mikroorganismer, enligt groddblad centrerad system tar delaktigt i förändringar.

 5. Symtom och tillstånd som meningsfulla och intelligenta processer.
  Alla naturliga förändringar har betydelse, syfte och arrangemanget för en överlevnadsbiologi. I vår kropp händer ingenting av misstag, förändringen matematiskt kan beräknas.

____________________________________________________________________________________________________

TILLBAKA  BOKA DIN PLATS