Hantering av personuppgifter:

 

Personskyddsuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från den 25 maj, 2018 i hela Europa. GDPR är till för att skydda din integritet!

För oss har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Vi som lagrar en adresslista måste kunna informera om de uppgifter vi behandlar för att kunna göra våra utskick. 

Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer finns tryggt förvarade i vårt ordersystem. Personuppgifterna kan komma att behandlas av MindMentor AB för att till exempel informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för företagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Vi hoppas du även i fortsättningen ta del av det vi erbjuder dig.

Du kan när som helst meddela MindMentor AB (556254-2794), NPF-AKADEMI att du som kund motsätter dig att personuppgifterna behandlas för profilering och då upphör vi med naturligtvis med detta.

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av MindMentor AB samt även begära rättelse av dem. Vidare kan du begära begränsning av behandling av dina personuppgifter och har rätt till radering av dem.

I och med att du mottager detta meddelande, och väljer att inte avregistrera dig godkänner du att vår uppdaterade GDPR-information nått fram till dig – och att du accepterar ett måttligt antal framtida utskick enligt ovan nämnda beskrivning.

Se även: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

 

Kontakt

Hemsidor: www.mindmentor.se.se, www.npfakademi.se, 

Mailadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +46 8 305288, eller 070-6588862.

Admin adress: Mindmentor AB, Grevgatan 23, 3tr, 114 53 Stockholm

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive