____________________________________________________________________________________________________

KURSKOD: STRESS1D-S 

KURSBENÄMNING: STRESSHANTERING PÅ DJUPET

UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå

UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska

BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper behövs

HUVUDOMRÅDE: METAFYSISK HÄLSOLÄRA

____________________________________________________________________________________________________

KURSSCHEMA

DATUM: 2017-09-25

TID: 09.00 - 16.00

PLATS: Rådmansgatan 67

____________________________________________________________________________________________________

HANDLEDARE

Handledare under denna utbildning är 

____________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

Kursplan

Litteraturlista

Schema & Handledare

Boka samtalstid