hemsida annons QLP

MINDCAST

podcast1

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka 
för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka"
 
Albert Einstein
 
 

 

 

ORGANISATION OCH GRUPPUTVECKLING

GRUPPCOACHING, KONFLIKT- OCH STRESSHANTERING I GRUPP

 

 

 

 

LärNPF i SKOLAN, FÖRSKOLAN

UTBILDNING, METODUTVECKLING OCH TRÄNING INOM NPF

 

 

 

 

LÄKEKONST OCH METAFYSISK HÄLSOLÄRA

PSYKOSOMATISK HÄRSOLÄRA, OMEDELBAR TRANSFORMATION, ENERGIMEDICIN

 

 

 


QUANTUM PSYKOLOGI OCH LIVSLÄRA

 

QUANTUM LIVSKOMPETENS COACH, QUANTUM BLANS METOD, QUANTUM LEAP PROGRAMMING

 

   

 

 

 

QUANTUM LEDARSKAP OCH SAMTALSMETODIK

LEDARUTVECKLING, COACHING, GOAL MAPPING